Duidelijke regels voor studentenhuizen!

Geef ambitie een stem!

Duidelijke regels voor studentenhuizen!

De Vrije Student roept regioburgemeester Koen Schuiling om op de noodverordening voor de coronamaatregelen te verduidelijken en aan te passen op de woonsituatie van studenten.

In studentenhuizen leven studenten vaak als een gezin samen, toch moeten zij volgens de noodverordening van de Veiligheidsregio Groningen zowel buitenshuis als binnenshuis anderhalve meter afstand bewaren. Doen zij dat niet, dan volgen er boetes die kunnen oplopen tot 400 euro. De boete zorgt tevens voor een strafblad.

Fractievoorzitter Dylan Gerding stelt “Het is goed dat de burgemeester snel heeft gehandeld door de noodverordening vast te stellen, maar voor studenten levert dit onwerkbare situaties op.” De uitzondering op de coronamaatregelen geldt op dit moment alleen nog voor directe familie, andere vormen van gezamenlijke huishoudens vallen hier niet onder.

“Op grond van deze regels mogen studenten niet meer samen in een gemeenschappelijk ruimte zitten, elkaar in de gang passeren met anderhalve meter afstand is ook al niet te doen” vervolgt Gerding. De studenten benadrukken dat dit probleem niet alleen voor studenten geldt: “Dit probleem doet zich voor bij alle woonvormen waar meerdere mensen samenwonen die geen directe familie zijn of een relatie hebben. Bij woningdelers, mensen met onderhuurders, begeleid wonen of inwonende mantelzorgers speelt dit probleem ook.”

Gerding hoopt dat de veiligheidsregio nog voor 28 april haar verordening aanpast “In deze tijden zijn duidelijk regels hard nodig, laten wij er voor zorgen dat ze ook voor iedereen uit te voeren zijn”.