Fel tegen de diversiteitskermis!

Geef ambitie een stem!

Fel tegen de diversiteitskermis!

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen is voornemens meer dan een half miljoen euro uit te trekken voor de aanstelling van een Chief Diversity & Inclusion. Deze functie moet de universiteit meer regie geven over het diversiteitsbeleid. De Vrije Student is hier fel op tegen.

Het leger aan diversiteitsmanagers dat de Nederlandse universiteiten inmiddels in opperste staat van paraatheid heeft gebracht getuigt van een onmiskenbaar geloof in de maakbaarheid van de samenleving. Dat de roep om meer diversiteit slechts van een klein, luidruchtig smaldeel van de bevolking komt wordt daarbij voor het gemak vergeten. De zwijgende meerderheid hoort het aan, schudt met het hoofd en gaat weer over naar de orde van de dag, met echte banen.

De Vrije Student komt tegen deze diversiteitskermis in opstand. Wij geloven in de kracht van mensen zelf. In Nederland kun je alles worden wat je maar wilt. Daar is geen diversiteitsmanagement voor nodig. Laten we ons daarom vooral richten op wat echt van belang is: diversiteit van denken. Dat gaat dwars door sekse, kleur en afkomst heen. Laten we tegengas geven richting het hokjes denken, tegen het plaatsen van mensen in een slachtofferpositie.

Natuurlijk zijn wij groot voorstander van meer vrouwen aan de top. Het is echter niet de taak van overheidsinstellingen om dat te realiseren. Het is in deze tijden, waarin er zoveel onzekerheid bestaat over de economie en de overheidsfinanciën, bovendien onverantwoord om meer dan een half miljoen uit te geven aan de hobby’s van een select gezelschap aan diversiteitsgoeroes. Daar gaat De Vrije Student niet in mee.

Wij roepen het College van Bestuur dan ook van harte op: kom terug op deze geldverspilling en besteed het geld aan zaken die echt van belang zijn. Investeer in innovatie, digitale vernieuwing en duurzaamheid. Dan maak je keuzes die er écht toe doen.