De universiteit kan toegankelijker!

Geef ambitie een stem!

De universiteit kan toegankelijker!

Universiteitsraadspartij De Vrije Student roept het universiteitsbestuur op om meer aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van de organisatie. De studentenpartij ontvangt klachten vanuit studenten dat gebouwen van de universiteit niet goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en dat internationale studenten doorgaans niet dezelfde carrièrekansen krijgen als Nederlandse studenten.

“Het valt mij tegen dat in 2020 nog niet ieder universiteitsgebouw toegankelijk is voor mensen met een beperking” stelt lijsttrekker David Jan Meijer “deuren en ingangen zijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers, liften ontbreken en ook aangepaste toiletvoorzieningen zijn vaak niet aanwezig.” Het valt de partij ook op dat evacuatiestoelen (waarmee rolstoelgebruikers via een trap kunnen worden geëvacueerd) vaak niet goed te vinden zijn. De Vrije Student pleit ervoor om die verbeteringen snel door te voeren, nu de universiteitsgebouwen voor studenten en medewerkers tot september gesloten blijven.

Daarnaast valt het hem op dat er bij speeches en videoverbindingen vaak geen rekening wordt gehouden met slechthorende studenten en medewerkers, “bij raadsvergaderingen, werkgroepen en colleges is geen ringleiding (een radiosignaal waarmee het microfoonsignaal rechtstreeks aan het gehoorapparaat wordt doorgegeven) aanwezig, er is bij belangrijke evenementen geen gebarentolk aanwezig en videoboodschappen van bestuurders worden ook niet ondertiteld” vervolgt Meijer “toegankelijke en duidelijke communicatie is essentieel, zeker in de bijzondere tijden waar wij nu in zitten.”

Verder benadrukt Meijer dat de universiteit vacature-eisen stelt, waardoor internationale studenten veel carrièrekansen mislopen “Voor vacatures is nu nog beheersing van de Nederlandse taal vereist, dat is zeker vreemd wanneer je solliciteert voor een functie bij een Engelstalige afdeling, of wanneer je als bibliotheekmedewerker aan de slag wilt waar de voertaal doorgaans toch al Engels is”

De Vrije Student heeft ook al een financieringsvoorstel: “De universiteit wil nu een half miljoen stukslaan op een diversiteitsmanager, laten wij dat geld juist investeren om de universiteit voor iedereen toegankelijk te maken” besluit Meijer.