De Vrije Student blij met komst extra studentpsychologen RUG

Geef ambitie een stem!

De Vrije Student blij met komst extra studentpsychologen RUG

Universiteitsraadspartij De Vrije Student is blij met de komst van de extra studentpsychologen aan de Rijksuniversiteit Groningen. De studentenpartij heeft zich de afgelopen maanden ingezet voor de komst van deze psychologen, om de lange wachtrijen terug te dringen en de extra vraag door COVID-19 het hoofd te kunnen bieden.

‘Dit is een belangrijke stap in het erkennen van de zware psychologische druk waar veel studenten mee te kampen hebben’ zegt fractievoorzitter David Jan Meijer. ‘Uit recent onderzoek blijkt dat 1 op de 3 studenten zijn leven beoordeelt met een zware onvoldoende. Daarnaast zien we een grote stijging in de psychische klachten onder studenten als gevolg van de coronacrisis. Die problemen moeten wij het hoofd bieden, zeker in tijden waarin sociale contacten tot een minimum worden beperkt.’

Voor de coronacrisis kampten de studentpsychologen al eerder met lange wachtrijen: ‘Soms moesten studenten ruim 3 maanden wachten op een afspraak, dat is natuurlijk veel te lang. Daarom is het een goede zaak dat die problemen nu worden aangepakt.’ aldus Meijer.

De liberalen hopen dat het niet bij een tijdelijke maatregel blijft: ‘De druk op de capaciteit van de studentpsychologen ligt al jaren hoog, wij willen daarom doorpakken en kijken of we de capaciteit ook de komende jaren kunnen blijven vergroten. Daarnaast moeten we ook hard aan de slag met de verlaging van studie- en werkdruk.’