Meer vraagtekens bij de samenwerking met het Confucius Instituut.

Geef ambitie een stem!

Meer vraagtekens bij de samenwerking met het Confucius Instituut.

Bij De Vrije Student maken we ons al een tijd hard voor het stopzetten van de samenwerking tussen de RUG en academisch onvrije instituten.

Lees hieronder meer van het artikel waar onder andere David Jan Meijer vraagtekens zet bij de Samenwerking tussen de RUG en het Confucius Instituut.