Blog

Geef ambitie een stem!

Woordvoering Strategic Partnerships

In de Universiteitsraad van 17 september 2020 hield fractievoorzitter David Jan Meijer een woordvoering over de Strategic Partnerships die het Universiteitsbestuur ter goedkeuring aan de raad had voorgelegd. De kern: Terug naar de tekentafel, volgende keer beter. Woordvoering Strategic Partnership Framework Voorzitter, De Vrije Student is een groot voorstander van internationale samenwerking tussen universiteiten, hogescholen …

Tentamens in coronatijd

Door: Pieter Polhuis Wat mogen docenten wel en niet eisen tijdens tentamens?  Docenten zijn gebonden aan de Onderwijs- en Examenregeling (OER). In de OER zijn de specifieke rechten en plichten opgenomen die per opleiding van de Rijksuniversiteit Groningen gelden voor zowel student als opleiding. Vanuit de OER is een examenreglement vastgesteld. Dit is een document …

Censuur op de Facebookpagina van de Faculteit der Letteren

In mei 2020 hebben de kandidaatsfracties van de Faculteitsraad der Letteren het faculteitsbestuur verzocht om aandacht te schenken aan de verkiezingen. Het plan was om iedere fractie de kans te geven zichzelf te presenteren in een bericht, zodat studenten weten wat er te kiezen valt. Het bestuur is akkoord gegaan met dit voorstel, onder de …

De Vrije Student lanceert #anderhalvemeterstudent

Universiteitsraadspartij De Vrije Student lanceert het platform www.anderhalvemeterstudent.nl. Studenten worden opgeroepen om hun ideeën in te sturen voor de universiteit en het studentenleven in de anderhalvemetermaatschappij. “Studenten zijn inventief en veerkrachtig, alleen al de afgelopen dagen hebben wij veel creatieve ideeën binnengekregen” aldus de Groninger lijsttrekker David Jan Meijer, “van het plaatsen van plexiglaswanden in …

De universiteit kan toegankelijker!

Universiteitsraadspartij De Vrije Student roept het universiteitsbestuur op om meer aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van de organisatie. De studentenpartij ontvangt klachten vanuit studenten dat gebouwen van de universiteit niet goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en dat internationale studenten doorgaans niet dezelfde carrièrekansen krijgen als Nederlandse studenten. “Het valt mij tegen …

Transparantie rond paspoortprofessor!

Universiteitsraadpartij De Vrije Student roept het College van Bestuur van de RijkuniversiteitGroningen op om duidelijkheid te verschaffen over de kwestie rond professor Kochenov, die betrokken zou zijn bij de handel in EU-paspoorten. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) beloofde de Tweede Kamer dat het onderzoek naar de hoogleraar in het eerste kwartaal van 2020 zou worden …

Fel tegen de diversiteitskermis!

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen is voornemens meer dan een half miljoen euro uit te trekken voor de aanstelling van een Chief Diversity & Inclusion. Deze functie moet de universiteit meer regie geven over het diversiteitsbeleid. De Vrije Student is hier fel op tegen. Het leger aan diversiteitsmanagers dat de Nederlandse universiteiten …

Stop de samenwerking met de Chinese Fudan-universiteit!

De Vrije Student vindt dat de samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de Chinese Fudan universiteit moet stoppen. De reden is de statutenwijziging van de Fudan universiteit die zij in december 2019 doorvoerde.[1] Volgens de studentenpartij komen hiermee de academische vrijheden van studenten en medewerkers in gevaar. De nieuwe statuten van de Fudan universiteit stellen …

Duidelijke regels voor studentenhuizen!

De Vrije Student roept regioburgemeester Koen Schuiling om op de noodverordening voor de coronamaatregelen te verduidelijken en aan te passen op de woonsituatie van studenten. In studentenhuizen leven studenten vaak als een gezin samen, toch moeten zij volgens de noodverordening van de Veiligheidsregio Groningen zowel buitenshuis als binnenshuis anderhalve meter afstand bewaren. Doen zij dat …

Geef studenten een extra herkansing

De Vrije Student wil dat alle studenten een extra herkansing krijgen voor alle tentamens voor  de rest van dit collegejaar. De faculteit van Economie en Bedrijfskunde heeft alle tentamens van de afgelopen maanden verplaatst naar juni en juli. Fractievoorzitter van de faculteitsraad Reender Reenders begrijpt dat : “Dit is door de coronacrisis onvermijdelijk. Docenten moeten …