Categorie: Nieuws van de universiteitsraadfractie

Geef ambitie een stem!

Accreditatieproces studentenverenigingen moet eerlijker

Lees hier de woordvoering van raadslid David Jan Meijer Voorzitter, Allereerst een woord van dank richting u voorzitter, de collega’s in de raad en de griffie, dat zij dit spoeddebat vandaag mogelijk maken. De huidige crisis vraagt veel van hen, en het nieuwe pakket met maatregelen draagt ook niet bij aan de werkdruk. Lesplannen moeten …

Afwijzing accreditatie Vindicat onterecht

Fractievoorzitter David Jan Meijer wijst erop dat het Universiteitsbestuur een kwalijk precedent schept met de straf die ze aan de studentenvereniging Vindicat hebben opgelegd. Hieronder meer:https://www.sikkom.nl/de-vrije-student-afwijzen-accreditatie-vindicat-onterecht-want-bestuur-kon-niks-doen-aan-incidenten/?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Woordvoering Strategic Partnerships

In de Universiteitsraad van 17 september 2020 hield fractievoorzitter David Jan Meijer een woordvoering over de Strategic Partnerships die het Universiteitsbestuur ter goedkeuring aan de raad had voorgelegd. De kern: Terug naar de tekentafel, volgende keer beter. Woordvoering Strategic Partnership Framework Voorzitter, De Vrije Student is een groot voorstander van internationale samenwerking tussen universiteiten, hogescholen …

Tentamens in coronatijd

Door: Pieter Polhuis Wat mogen docenten wel en niet eisen tijdens tentamens?  Docenten zijn gebonden aan de Onderwijs- en Examenregeling (OER). In de OER zijn de specifieke rechten en plichten opgenomen die per opleiding van de Rijksuniversiteit Groningen gelden voor zowel student als opleiding. Vanuit de OER is een examenreglement vastgesteld. Dit is een document …

De Vrije Student lanceert #anderhalvemeterstudent

Universiteitsraadspartij De Vrije Student lanceert het platform www.anderhalvemeterstudent.nl. Studenten worden opgeroepen om hun ideeën in te sturen voor de universiteit en het studentenleven in de anderhalvemetermaatschappij. “Studenten zijn inventief en veerkrachtig, alleen al de afgelopen dagen hebben wij veel creatieve ideeën binnengekregen” aldus de Groninger lijsttrekker David Jan Meijer, “van het plaatsen van plexiglaswanden in …

De universiteit kan toegankelijker!

Universiteitsraadspartij De Vrije Student roept het universiteitsbestuur op om meer aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van de organisatie. De studentenpartij ontvangt klachten vanuit studenten dat gebouwen van de universiteit niet goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en dat internationale studenten doorgaans niet dezelfde carrièrekansen krijgen als Nederlandse studenten. “Het valt mij tegen …

Transparantie rond paspoortprofessor!

Universiteitsraadpartij De Vrije Student roept het College van Bestuur van de RijkuniversiteitGroningen op om duidelijkheid te verschaffen over de kwestie rond professor Kochenov, die betrokken zou zijn bij de handel in EU-paspoorten. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) beloofde de Tweede Kamer dat het onderzoek naar de hoogleraar in het eerste kwartaal van 2020 zou worden …

Duidelijke regels voor studentenhuizen!

De Vrije Student roept regioburgemeester Koen Schuiling om op de noodverordening voor de coronamaatregelen te verduidelijken en aan te passen op de woonsituatie van studenten. In studentenhuizen leven studenten vaak als een gezin samen, toch moeten zij volgens de noodverordening van de Veiligheidsregio Groningen zowel buitenshuis als binnenshuis anderhalve meter afstand bewaren. Doen zij dat …

Student en Stadjer, help elkaar!

19 maart 2020 – Groningen Een week geleden kondigde de Rijksuniversiteit Groningen aan de deuren te sluiten tot en met 10 april. Sindsdien vertrekken studenten naar hun ouderlijk huis en kiezen steeds meer internationale studenten ervoor om terug te keren naar hun thuisland. Studentenpartij De Vrije Student roept de studenten die in Groningen blijven op …

Neem maatregelen tegen het coronavirus!

28 januari 2020 – Groningen Het nieuwe semester staat op het punt van beginnen, dat betekent dat veel Groningse studenten op uitwisseling gaan naar het buitenland. Ook komen er een kleine duizend studenten vanuit het buitenland op uitwisseling naar Groningen. Universiteitsraadpartij De Vrije Student maakt zich hier zorgen over, nu het coronavirus zich juist voordoet …