Categorie: Nieuws van de FEB-fractie

Geef ambitie een stem!

Censuur op de Facebookpagina van de Faculteit der Letteren

In mei 2020 hebben de kandidaatsfracties van de Faculteitsraad der Letteren het faculteitsbestuur verzocht om aandacht te schenken aan de verkiezingen. Het plan was om iedere fractie de kans te geven zichzelf te presenteren in een bericht, zodat studenten weten wat er te kiezen valt. Het bestuur is akkoord gegaan met dit voorstel, onder de …

Stop de samenwerking met de Chinese Fudan-universiteit!

De Vrije Student vindt dat de samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de Chinese Fudan universiteit moet stoppen. De reden is de statutenwijziging van de Fudan universiteit die zij in december 2019 doorvoerde.[1] Volgens de studentenpartij komen hiermee de academische vrijheden van studenten en medewerkers in gevaar. De nieuwe statuten van de Fudan universiteit stellen …

Geef studenten een extra herkansing

De Vrije Student wil dat alle studenten een extra herkansing krijgen voor alle tentamens voor  de rest van dit collegejaar. De faculteit van Economie en Bedrijfskunde heeft alle tentamens van de afgelopen maanden verplaatst naar juni en juli. Fractievoorzitter van de faculteitsraad Reender Reenders begrijpt dat : “Dit is door de coronacrisis onvermijdelijk. Docenten moeten …