Voor een verantwoordelijke universiteit

Geef ambitie een stem!

Inhoud:

2.1 Voor verstandige internationalisering
2.2 Voor studentenorganisaties
2.3 Voor nuttig Engels op niveau
2.4 Voor betere studentenhuisvesting
2.5 Voor schone lucht

Volgende: Voor verstandige internationalisering