Voor een veilige universiteit

Geef ambitie een stem!

8.1 Voor een veilige studieomgeving

De Vrije Student zal zich inzetten voor:

  • Regelmatig controleren van de veiligheid van gebouwen en procedures;
  • Meer bekendheid van de vertrouwenspersonen van de RUG;
  • Meer aandacht voor de seksuele intimidatie;

De universiteit moet een veilige plek zijn om te studeren. In het verleden hebben we kunnen zien dat niet alle gebouwen en procedures aan de veiligheidseisen voldoen. De Vrije Student wil dat alle gebouwen veilig zijn. Daarom moeten veiligheidsprocedures regelmatig worden getest en brandveiligheidsinspecties regelmatig worden verricht.

Wanneer je serieuze problemen hebt en iemand nodig hebt om mee te praten, dan voorziet de universiteit in een vertrouwenspersoon. Deze fantastische services is echter onbekend bij vele studenten. De Vrije Student wil dat alle studenten op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de universiteit hen biedt.

Seksuele intimidatie is onacceptabel. Juist in een onderwijsomgeving moeten studenten veilig zijn. Een veilige omgeving vereist een actieve bijdrage van iedereen aan de universiteit. Onwenselijk gedrag moet altijd worden besproken, of dat nu direct met de persoon in kwestie, of via een derde persoon is.

Volgende: Voor een asbestvrije universiteit