Voor een toegankelijke universiteit

Geef ambitie een stem!

Inhoud:
9.1 Voor toegankelijke faciliteiten;
9.2 Voor toegankelijke evenementen;
9.3 Voor cursussen gebarentaal;
9.4 Voor gelijke carrierekansen

Volgende: Voor toegankelijke faciliteiten