Voor een toegankelijke universiteit

Geef ambitie een stem!

9.1 Voor toegankelijke faciliteiten

De Vrije Student zal zich inzetten voor:

  • Toegankelijkheid van alle universiteitsgebouwen voor mensen met een beperking;
  • Het betrekken van het perspectief van mensen met een beperking bij de ontwikkeling van nieuwe faciliteiten;
  • Ringleidingen in hoorcollegezalen en werkgroepzalen;
  • Visuele brandalarmen in alle universiteitsgebouwen;

Faciliteiten van de universiteit moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Het is onacceptabel wanneer gebouwen van studentenorganisaties niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De Vrije Student wil dat alle gebouwen van de universiteit volledig toegankelijk zijn.

Het perspectief van mensen met een beperking is belangrijk bij het ontwikkelen en bespreken van nieuwe faciliteiten en beleid. De Vrije Student wil dat met het perspectief van alle studenten rekening wordt gehouden.

Volgende: Voor toegankelijke evenementen