Voor een toegankelijke universiteit

Geef ambitie een stem!

9.4 Voor gelijke carrierekansen

De Vrije Student zal zich inzetten voor:

  • Gelijke carrierekansen aan de universiteit;
  • Het beperken van de Nederlandse taaleis voor universiteitsbanen en stages;

De universiteit biedt veel carriere- en stagekansen aan voor studenten en medewerkers. Helaas is de Nederlandse taal nog vaak een onnodige eis voor alle sollicitanten. De Vrije Student vindt deze eis een overblijfsel uit het verleden. Waar mogelijk moet deze taaleis komen te vervallen.