Voor effectieve besteding van onderwijsgeld

Geef ambitie een stem!

5.1 For investing in education

De Vrije Student zal zich inzetten voor:

  • Het investeren van de extra beschikbare middelen voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit;
  • Gestructureerde en overzichtelijke financiële verantwoording;
  • Het verwerpen van de voorstellen van de Commissie Van Rijn;

Recente ontwikkelingen in het nationale onderwijsbeleid hebben ervoor gezorgd dat de universiteiten meer geld ter beschikking hebben. De Vrije Student wil dat dit geld wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Een goede digitale infrastructuur, kleinere werkgroepen en het aantrekken van nog meer fantastisch personeel; dat zijn doelen waar De Vrije Student voor gaat.

Studenten betalen voor hun opleiding. Daarom moeten zij de mogelijkheid hebben om de financiële uitgaven van de universiteit goed te controleren. De Vrije Student wil dat de universiteit haar financiële documenten in een duidelijke en leesbare wijze opstelt, om zo meer transparantie in haar financiële keuzes te geven.

Vorig jaar heeft de nationale commissie Van Rijn het financieringsmodel van universiteiten onderzocht en diverse beleidswijzigingen voorgesteld. Deze voorstellen hebben desastreuze gevolgen voor de Rijksuniversiteit Groningen. De Vrije Student wil dat het College van Bestuur van de universiteit zich blijft verzetten tegen deze beleidswijzigingen  en zal hier ook in de gesprekken met Den Haag voor blijven pleiten.

Volgende: Voor effectieve Career Services