Voor effectieve besteding van onderwijsgeld

Geef ambitie een stem!

5.2 Voor effectieve Career Services

De Vrije Student zal zich inzetten voor:

  • Het verschuiven van de financiele middelen van Career Services naar de studieverenigingen;
  • De kerntaak van Career Services het ondersteunen van de studieverenigingen te maken;

Studieverenigingen vertegenwoordigen alle studenten van een bepaalde studie. Zij vormen een verbindende factor tussen de studenten, komen op voor de belangen van studenten en brengen studenten in contact met potentiële werkgevers.

Career Services is een departement van de Rijksuniversiteit Groningen die hetzelfde werk verricht, maar doet dat duurbetaald van publieke middelen. De Vrije Student wil dat onderwijsgeld effectief wordt besteed. Daarom moet de universiteit geen geld steken in een afdeling die werk verricht dat de studieverenigingen beter en efficiënter kunnen. De financiële middelen die Career Services besteed aan het ondersteunen van de individuele student, moet daarom als subsidie aan de studieverenigingen beschikbaar worden gesteld.

Career Services kan een waardevolle aanvulling zijn, wanneer zij ondersteuning en informatie verstrekken aan de studieverenigingen. De Vrije Student wil dat Career Services daarom haar werk toespitst op het ondersteunen en verbeteren van de carriereactiviteiten door studieverenigingen.

Volgende: Voor duidelijke informatie over financiële compensatie