Vacatures

Geef ambitie een stem!

Vacatures Verenigingsbestuur 2022-2023

Vacatures bestuur De Vrije Student Groningen

 

Algemeen profiel

 • Je bent betrokken bij en geïnteresseerd in de academische gemeenschap.
 • Je bent bereid een stevig partijnetwerk op te bouwen.
 • Je wilt graag bestuurlijke ervaring en specifieke vaardigheden opdoen voor de betreffende bestuursfunctie.
 • Je hebt geen ambities in de voorziene toekomst ten aanzien van de universiteitsraad of faculteitsraad.

 

Voorzitter

 • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur en leden.
 • Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden.
 • Vertegenwoordiging van De Vrije Student naar binnen en buiten.
 • Gemiddeld 2 uur per week, bereidheid om in verkiezingstijd meer tijd te investeren.
 • Eigenschappen: doener, verbinder, helikopterblik, gestructureerd.

 

Secretaris

 • Bijhouden ledenadministratie en opstellen maandelijkse nieuwsbrief.
 • Voorbereiding ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen.
 • Coördinatie verkiezingen.
 • Gemiddeld 2 uur per week, bereidheid om in verkiezingstijd meer tijd te investeren.
 • Eigenschappen: doener, verbinder, helikopterblik, gestructureerd.

 

Penningmeester

 • Bijhouden verenigingsfinanciën.
 • Coördinatie campagnefinanciën en aanvragen jaarlijkse subsidies.
 • Verantwoording van de financiën aan de leden.
 • Vormgeven acquisitiebeleid voor donateurs
 • 2 uur per week, bereidheid om in verkiezingstijd meer tijd te investeren.
 • Eigenschappen: doener, aanjager, gestructureerd, affiniteit met boekhouden.

 

Bestuurslid Intern

 • Begeleiden en aanjagen communicatie met en tussen de verschillende fracties.
 • Opzetten en begeleiden van commissies.
 • Leggen en bijhouden van externe contacten met studie- en studentenverenigingen.
 • Werving van nieuwe leden en kandidaten met aansprekende netwerken voor de komende universitaire verkiezingen.
 • 4 tot 6 uur per week, bereidheid om in verkiezingstijd meer tijd te investeren.
 • Eigenschappen: doener, aanjager, mensenmens, groot netwerk.Meer informatie?

Neem contact op met het bestuur via bestuur@dvs-groningen.nl

Solliciteren?

Stuur je CV en motivatiebrief naar de sollicitatiecommissie via:
soco@dvs-groningen.nl