Verkiezingsprogramma Letteren

Geef ambitie een stem!

Verkiezingsprogramma Faculteit der Letteren

1. Voor keuzevrijheid in vakken

De RUG biedt veel interessante vakken aan, maar studenten worden nog vaak onnodig beperkt in de mogelijkheid om aan deze vakken deel te nemen. Studenten moeten de mogelijkheid hebben om extra vakken te volgen, zonder dat zij daarvoor toestemming nodig hebben van een studieadviseur.

2. Voor privacy

Het is belangrijk dat jouw privacy wordt gerespecteerd. Helaas gebeurt dat nog niet altijd. Zo worden er cijfers gepubliceerd waar de studentnummers naast staan, waardoor jouw cijfer voor iedereen inzichtelijk is. Dat kan niet de bedoeling zijn!

Anonimiteit is het uitgangspunt. Dat is makkelijk te realiseren door de cijfers meteen in te voeren in Progress, waardoor iedereen zijn eigen cijfer te zien krijgt. Presentielijsten moeten ook enkel toegankelijk zijn voor docenten, niet voor studenten.

Nu de RUG steeds meer overstapt op digitaal toetsen, wordt het des te belangrijker dat de privacy wordt gewaarborgd. Studenten moeten goed worden geinformeerd over hun rechten.

3. Voor duurzaamheid met resultaat

De Vrije Student staat voor effectieve duurzaamheidsmaatregelen. Er zijn nog veel dingen die de faculteit kan doen om onze planeet te redden. Zo kunnen we meer en meer met online colleges gaan werken, om zo onze ecologische voetafdruk te verminderen, door energie te besparen. 

Ook wil De Vrije Student de gebouwen van de RUG goed isoleren! Op termijn redden wij dan niet alleen de planeet, maar ook de portomonnee. 

4. Voor een transparant onderwijs- en examenreglement (OER)

Het OER is bedoeld om studenten te beschermen en de rechten van studenten te verduidelijken. Helaas zijn nog niet alle studenten op de hoogte van hun rechten, waardoor zij belangrijke en praktische tentameninformatie missen.

De Vrije Student wil dat iedere student snel en eenvoudig achter zijn rechten kan komen. Transparantie is voor De Vrije Student de kern van goed onderwijs.

5. Voor flexibele hoorcolleges en werkgroepen

De Vrije Student staat voor een flexibele universiteit. Daarom willen wij geen verplichte aanwezigheid. Aanwezigheidsplichten horen immers niet bij een moderne universiteit, studenten kunnen prima zelf bepalen welke colleges zij willen bijwonen. Als de universiteit aanwezigheid wil stimuleren, is een bonuspuntensysteem meer op zijn plaats

De Vrije Student pleit ook voor het opnemen en publiceren van alle hoorcolleges. Zo wordt de universiteit toegankelijker voor meer studenten en kun je zelf je eigen tijd indelen. Daarnaast moeten alle hoorcollegeslides worden gepubliceerd.

6. Voor Engels op niveau

De universiteit stelt hoge eisen aan het Engels van studenten. De Vrije Student wil die eis ook stellen aan docenten en medewerkers van de universiteit. Verstandige internationalisering gebeurt allen met Engels op niveau, zodat de onderwijskwaliteit behouden blijft.

7. Voor eerlijke examens en essays

Gelijke monniken, gelijke kappen. Oftewel, voor dezelfde kwaliteit van werken hoor je hetzelfde cijfer te krijgen. De Vrije Student wil dat docenten hun beoordelingscriteria transparant maken, zodat studenten altijd eerlijk beoordeeld worden.

8. Voor goed faculteitsbeleid

Het faculteitsbeleid is de laatste jaren teveel naar het onderzoek verschoven. De Vrije Student wil dat de Letterenfaculteit zich weer richt op het onderwijs aan haar studenten. De onderwijskwaliteit moet omhoog, met aandacht voor de financiele, mentale en studiegerelateerde problemen van studenten. Ook moet de faculteit haar studenten beter informeren.

De Vrije Student wil ook meer transparantie en informatie over de masteropleidingen van Letteren. Als de faculteit een looptijd van een jaar stelt, dan moet dat voor de gemiddelde student te doen zijn en niet alleen voor de top 5% van de studenten. Zo wordt informatie van de faculteit betrouwbaarder en worden studenten beter geinformeerd over de mogelijkheden.

8. Voor duidelijke communicatie

De Vrije Student staat voor goede en duidelijke communicatie. Juist nu. We leven in bijzondere tijden, waarin heldere communicatie vereist is om er voor te zorgen dat studenten geinformeerd en voorbereid aan hun tentamens kunnen beginnen. De Faculteit der Letteren moet communicatierichtlijnen instellen, zodat iedere student er op kan vertrouwen dat er helder zal worden gecommuniceerd.

9. Voor modern onderwijs & toegankelijkheid

De universiteit levert goed werk in tijden van corona, maar er is altijd ruimte voor verbetering. De Vrije Student wil dat het online onderwijs in de toekomst een aanvulling op het fysieke onderwijs wordt, nu docenten er op zijn ingespeeld. Dit verhoogt niet alleen de onderwijskwaliteit, maar zorgt er ook voor dat de universiteit toegankelijker wordt voor studenten met een beperking.

De Vrije Student pleit ook voor flexstuderen, zodat studenten per vak betalen in plaats van per collegejaar. Zo kunnen studenten zelf hun werkdruk bepalen, zonder dat zij financieel benadeeld worden. Zo is er meer tijd voor commissies, besturen, sporten en bijbanen. Het studentenleven is zoveel meer dan alleen studeren!