Verkiezingsprogramma Letteren

Geef ambitie een stem!

Verkiezingsprogramma Faculteit der Letteren

1. Voor flexibele colleges en bijlessen

De Vrije Student pleit voor een flexibele faculteit. Daarom moeten colleges, en met name werkgroepen, niet verplicht zijn. Studenten moeten hun vrijheid hebben. Heel vaak is er een aanwezigheidsplicht van 80%, waardoor studenten verplicht zijn aanwezig te zijn, ook al hebben externe zaken (zoals geestelijke gezondheid of andere prioriteiten) ook tijd en ruimte nodig. Daarom is De Vrije Student tegen verplichte lessen. Studenten zijn namelijk volledig in staat om hun eigen planning te bepalen. Als de faculteit aanwezigheid wil bevorderen, zijn bonuspunten en innovatie van lesmethodes dé manier om dat te doen.

2. Voor open kansen voor studenten

De Rijksuniversiteit Groningen biedt volop interessante (bij)vakken aan, deze mogelijkheden zijn echter niet goed bekend. Studenten moeten meer geïnformeerd worden over de mogelijkheden om naast hun studie extra vakken te volgen, en dit moet op een laagdrempelige manier gebeuren.

Daarnaast worden studenten vaak onnodig beperkt in hun keuze. Studenten moeten kunnen kiezen welke aanvullende vakken zij willen volgen, zonder toestemming van een studieadviseur.

3. Voor privacy

De privacy van studenten dient gerespecteerd te worden waarbij anonimiteit een kernwaarde dient te zijn! Helaas gebeurt dit niet altijd. In sommige gevallen worden cijfers naast het studentnummer gepubliceerd in een openbare lijst. Dit is onaanvaardbaar! Een oplossing zou zijn om de cijfers systematisch onder ‘My Grades’ te plaatsen met daarnaast een rapport met de statistieken van de cijfers, zoals de hoogste waarde van de beoordeling, de laagste waarde, het gemiddelde cijfer en de standaardafwijking. Op die manier weten de leerlingen toch het hoogste cijfer en of hun cijfer hoger is dan het gemiddelde. Verder zouden aanwezigheidslijsten alleen toegankelijk moeten zijn voor het personeel, niet voor studenten.

Daarnaast moet de faculteit ervoor zorgen dat studenten goed op de hoogte zijn van hun rechten en ze moeten meer rekening houden met de privacyrechten van studenten. Studenten moeten bijvoorbeeld worden geïnformeerd wanneer een eventuele online seminar wordt opgenomen.

4. Voor duurzaamheid met resultaten.

De Vrije Student pleit voor effectieve duurzaamheidsmaatregelen. Er zijn veel dingen die onze faculteit kan doen om onze planeet te redden. Zo zou bijvoorbeeld alles online ingeleverd moeten worden en niet op papier in de persoonlijke brievenbus van de docent. We leven immers in 2022.

Ook zien wij het aanbieden van meer vegetarische en veganistische opties in de kantine als zeer wenselijk! De mogelijkheid tot opties met vlees moet blijven bestaan, maar dit kan zeker nog minder.

Verder wil De Vrije Student dat onze faculteit haar gebouwen goed isoleert. Op die manier sparen we niet alleen onze planeet, maar ook een hoop overheidsgeld!

5. Voor systematische transparantie 

De Onderwijs- en Examenregeling is bedoeld om studenten te beschermen en hun rechten duidelijker te maken. Helaas zijn veel studenten nog steeds niet op de hoogte van hun rechten, waardoor ze essentiële en praktische informatie mislopen. Daarnaast wil De Vrije Student dat elke student op de hoogte wordt gebracht wanneer een eventuele seminar wordt opgenomen, want dat is helaas te vaak niet het geval.

Daarnaast is De Vrije Student voorstander van systematisch cijfers toekennen. Dit betekent dat een syllabus ook een gestandaardiseerde rubriek voor essays/papers/oefeningen moet bevatten die de docent aan het eind van het blok moet invullen, afhankelijk van de opdracht. Op die manier is het voor de leerlingen duidelijk wat er van hen verwacht wordt en hoe hun cijfer wordt samengesteld. Op deze manier kan een transparant inzicht in de beoordelingen van vakken worden bereikt. 

Transparantie is voor De Vrije Student de sleutel tot goed onderwijs!

6. Voor een goed niveau van het Engels

De faculteit der letteren stelt hoge eisen aan het niveau Engels van studenten; dat zou ook voor docenten moeten gelden. Een behoorlijk niveau van het Engels zou strikt vereist moeten zijn, vooral wat spreken betreft. Te vaak komen we docenten tegen wiens Engels niveau voor verbetering vatbaar is. Daarom zou de faculteit regels moeten opstellen om dit te verbeteren en dit maakt het onderwijs beter voor de studenten.

7. Voor je mentale welzijn 

De kwaliteit van het onderwijs moet beter, met aandacht voor de financiële, mentale en studiegerelateerde zaken van studenten. Daarnaast moet de faculteit de kwaliteit van de communicatie naar studenten verbeteren, dit is achterstallig en zo gaat veel cruciale informatie verloren.

Ook moet er meer aandacht komen voor de mentale gesteldheid van studenten. De werkdruk voor studenten is simpelweg torenhoog. Daarnaast gaat er nu een verschil ontstaan tussen studenten die veel wel en veel niet hebben moeten lenen, wat ook weer onzekerheid brengt. Veel studenten kampen met eenzaamheid en het gevoel hebben niet fijn te kunnen studeren. De kunst van alles balanceren en óók nog excelleren wordt steeds moeilijker. Zeker nu, in de nasleep van de corona crisis kampen té veel studenten met mentale problemen. Hier moet wat aan gedaan worden.

8. Voor modern onderwijs en toegankelijkheid

De Vrije Student is van mening dat er altijd ruimte is voor verbetering. De Vrije Student wil dat het online onderwijs een waardevolle aanvulling blijft, met natuurlijk nog steeds het behouden van het onderwijs op locatie. Dit verhoogt niet alleen de kwaliteit van het onderwijs, maar maakt de faculteit ook toegankelijker.

De Vrije Student pleit voor flexibel studeren, waardoor studenten per cursus kunnen betalen in plaats van per jaar. Op die manier kunnen studenten zelf hun werkdruk bepalen, zonder dat ze er financieel op achteruit hoeven te gaan. Zo kunnen studenten hun studie combineren met bestuursjaren, bijbaantjes en sport! Het studentenleven is zoveel meer dan studeren alleen en het is belangrijk om de vrijheid te hebben om dat te doen.