Dagelijks bestuur

Geef ambitie een stem!

Voorzitter

Vice-voorzitter

Penningmeester

Het Dagelijks Bestuur van De Vrije Student zorgt ervoor dat de vereniging goed loopt, dat er veel contact is tussen raadsleden en leden en
dat er evenementen worden georganiseerd.

Daarnaast regelen zij de verkiezingscampagne en zorgen zij ervoor dat onze raadsleden hun werk optimaal kunnen doen.

Contact:

bestuurdvsgroningen@gmail.com
06-12229860