Faculteitsraad der Letteren

Geef ambitie een stem!

Faculteit der Letteren

Hoi!

De Faculteit der Letteren is een brede universiteit; van American Studies en Midden-Oosten Studies tot Taalkunde en (kunst)geschiedenis. Meer dan 5000 studenten en 700 personeelsleden maken samen deze faculteit. De Vrije Student is niet alleen actief in de universiteitsraad, maar sinds dit jaar ook verkiesbaar voor de faculteitsraad van de Letterenfaculteit. Wij willen jou vertegenwoordigen in deze nieuwe tijden! Met De Vrije Student geven we jou een echte keuze tijdens de faculteitsraadverkiezingen.

De Vrije Student staat voor een flexibele universiteit. Dit betekent dat wij het belangrijk vinden dat je zelf je vakken kunt kiezen en dat het onderwijs zo is ingericht dat je er goed dingen naast kunt doen; zoals een commissie, een sportvereniging of een studentenvereniging. Voor de Letterenfaculteit vinden wij het erg belangrijk dat de aanwezigheidsplicht wordt afgeschaft. Verplichte aanwezigheid past volgens ons niet bij academisch onderwijs, studenten kunnen prima zelf bepalen naar welke colleges ze wel of niet willen gaan. De aanwezigheidsplicht is niet nodig voor studenten die studeren wat ze leuk vinden!

De Faculteit der Letteren biedt veel fantastische en interessante vakken aan. Helaas wordt het studenten nog steeds onnodig moeilijk gemaakt om zich in te schrijven voor deze vakken. Studenten zouden juist moeten worden aangemoedigd om meer vakken te volgen! Daar is geen advies van een studieadviseur voor nodig!

Natuurlijk vindt De Vrije Student nog veel meer van het faculteitsbeleid. Dat kun je lezen in ons verkiezingsprogramma. Om onze standpunten uit het verkiezingsprogramma waar te maken, hebben we wel jouw stem nodig!

Dus, stem voor ambitie, stem voor De Vrije Student.

Met vriendelijke groet,

Iris van Son

Lijsttrekker De Vrije Student voor de Faculteit der Letteren