Voor een flexibele universiteit

Geef ambitie een stem!

Inhoud:

Hoofdstuk 1: Voor een flexibele universiteit
1.1 Voor betalen per vak
1.2 Voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt
1.3 Voor een universiteit zonder maximale studieduur
1.4 Voor een universiteit zonder verplichte colleges
1.5 Voor online beschikbare colleges

Volgende: Voor betalen per vak