Neem maatregelen tegen het coronavirus!

Geef ambitie een stem!

Neem maatregelen tegen het coronavirus!

28 januari 2020 – Groningen

Het nieuwe semester staat op het punt van beginnen, dat betekent dat veel Groningse studenten op uitwisseling gaan naar het buitenland. Ook komen er een kleine duizend studenten vanuit het buitenland op uitwisseling naar Groningen. Universiteitsraadpartij De Vrije Student maakt zich hier zorgen over, nu het coronavirus zich juist voordoet in landen die populair zijn onder uitwisselingsstudenten, zoals China en Zuid-Korea.

Fractievoorzitter Dylan Gerding roept de universiteit op om meer duidelijkheid te verschaffen over de stand van zaken. “De enige informatie die uitgaande en inkomende studenten krijgen, zijn meldingen via het interne platform Nestor. Deze informatie beperkt zich tot het reisadvies van het ministerie, een verwijzing naar de huisarts bij klachten en de meldingen van het RIVM.” De DVS-voorman vindt deze informatie te karig “studenten moeten hierover proactief benaderd worden, als je via de RUG naar het buitenland gaat ligt er ook een zorgplicht voor de RUG op dit terrein.”

Verder laakt Gerding het gebrek aan informatie over de screening van inkomende studenten, zeker nu een substantieel deel van de inkomende studenten uit de risicolanden komen. “Het is volkomen onduidelijk of de RUG hier draaiboeken voor heeft en of nieuwe studenten worden gecontroleerd. Inkomende studenten worden wel ieder semester gecontroleerd op TBC, daar is wel informatie over beschikbaar, waarom hier dan niet over? Dit moet echt duidelijker.” aldus Gerding.

Geen reacties

Je reactie toevoegen