Censuur op de Facebookpagina van de Faculteit der Letteren

Geef ambitie een stem!

Censuur op de Facebookpagina van de Faculteit der Letteren

In mei 2020 hebben de kandidaatsfracties van de Faculteitsraad der Letteren het faculteitsbestuur verzocht om aandacht te schenken aan de verkiezingen. Het plan was om iedere fractie de kans te geven zichzelf te presenteren in een bericht, zodat studenten weten wat er te kiezen valt. Het bestuur is akkoord gegaan met dit voorstel, onder de raadselachtige voorwaarde “dat er geen politiek werd bedreven”. De reden hiertoe is dat het bestuur van de faculteit geen kritiek of diversiteit van denken wenst op haar digitale platform.

Wij, De Vrije Student Letteren en Democratische Academie Groningen Letteren, vinden dit vreemd en onrealistisch. Als kandidaten niet wordt toegestaan om hun visie te delen met de kiezers, hoe kunnen studenten dan weten waar ze op stemmen? Het recht om je standpunt te kunnen verkondigen is een groot goed en een teken van een gezond democratisch klimaat aan onze faculteit.

Daarom zijn wij teleurgesteld met het besluit van het faculteitsbestuur, om enkel campagnemateriaal zonder inhoud toe te staan. Dit laat zien dat het democratische proces in de medezeggeschap niet serieus wordt genomen. Wij willen de tijd van studenten niet verspillen met inhoudsloos campagnemateriaal. Bovendien benadeelt dit partijen die voor het eerst mee doen aan onze faculteit, omdat zij enkel hun politieke visie op de toekomst kunnen delen en dat wordt niet toegestaan door de faculteit.

Ondertekend door:

De Vrije Student Letteren en Democratische Academie Groningen Letteren

Deze video is geweigerd door het Faculteitsbestuur van Letteren