Geef studenten een extra herkansing

Geef ambitie een stem!

Geef studenten een extra herkansing

De Vrije Student wil dat alle studenten een extra herkansing krijgen voor alle tentamens voor  de rest van dit collegejaar. De faculteit van Economie en Bedrijfskunde heeft alle tentamens van de afgelopen maanden verplaatst naar juni en juli. Fractievoorzitter van de faculteitsraad Reender Reenders begrijpt dat : “Dit is door de coronacrisis onvermijdelijk. Docenten moeten de organisatie van tentamens compleet aanpassen zodat studenten deze thuis kunnen maken en de universiteit op fraude kan blijven controleren.”

“Hierdoor hebben studenten in juni en juli het dubbele of drievoudige aantal tentamens dan in de normale situatie” aldus Reenders. “Doordat studenten nu in plaats van drie, zes of zelfs negen tentamens hebben in één tentamenweek, slaat de paniek bij veel studenten toe.” In veel gevallen zorgt het niet halen van een of meerdere vakken er voor dat studenten een jaar extra studievertraging oplopen.

Bij bijzondere omstandigheden hebben studenten recht op een extra herkansing. Dat is een herkansing naast de reguliere herkansing. Reenders vervolgt, “Als er nu met de coronacrisis geen sprake is van bijzondere omstandigheden, dan weet ik het ook niet meer.” Daarom pleit DVS er in de faculteitsraad voor om alle studenten voor alle vakken een extra herkansing aan te bieden. “Dit zal veel meer rust geven bij studenten en hun de ruimte geven om hun tentamens in plannen”.

De derde kans zal niet alleen de druk op studenten verlichten, maar zal ook de werkdruk van het universiteitspersoneel verlichten, verwacht Reenders. “Als de extra herkansing niet standaard aangeboden wordt, dan heeft iedere student nog steeds het recht om de derde kans individueel aan te vragen. Dan wordt de examencommissie overspoelt met verzoeken.” De faculteitsfractie van De Vrije Student heeft aangekondigd om deze optie aan het faculteitsbestuur voor te leggen in de eerstvolgende vergadering.